IMIĘ, NAZWISKOKWALIFIKACJE

Marlena Gulewicz mgr Marlena Gulewicz

Dyrektor

 1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy - kier. wychowanie muzyczne
 2. Podyplomowe Studia Menedżerów Oświaty w Kaliszu
 3. Zagraniczny staż kierowniczy w oświacie (Austria, Szwajcaria, Niemcy) „Zarządzanie placówką oświatową”
 4. Kurs kwalifikacyjny „Metoda Dobrego Startu” prof. dr hab. Marty Bogdanowicz w Gdańsku
 1. Ogólnopolska Konferencja „Problemy wczesnej edukacji muzycznej a rozwój dziecka” - „Rola muzyki w nauczaniu zintegrowanym” - Polskie Towarzystwo Edwina E. Gordona Instytut Edukacji Szkolnej, Akademia Bydgoska - prowadzenie
 2. Kurs szkoleniowy „Organizacja kancelarii w oświacie” Poznań
 3. Kurs szkoleniowy „Zarządzanie i kierowanie placówką oświatową w Unii Europejskiej” Warszawa
 4. Seminarium „Tworzenie systemu jakości w edukacji i procedury jej mierzenia”, Poznań
 5. II EUROPEJSKA KONFERENCJA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI „PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - ZAPOWIEDŹ ZMIAN” LUTY 2008 r.
 6. Nadzwyczajny Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2007/2008 pt. „Małe Dziecko - Wielka Zmiana” - Warszawa 12 września 2008r.
 7. PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU - „ALTERNETYWNE FORMY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ”, PROWADZENIE KONFERENCJI
 8. Konferencja pt. Nowe podstawy programowe dla wychowania przedszkolnego - 2009 r. Wydawnictwo Edukacja Polska
 9. Szkolenie pt. Diagnoza pedagogiczna dziecka 5-6 letniego - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poznań styczeń 2010r.
 10. Rozwijanie potencjału twórczego dziecka - trening modelującykompetencje w zakresie wykorzystywania aktywizujących metod pracy - Poznań luty 2010 r.
 11. II Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli „Przedszkole 2010/2011 - najnowsze zmiany i aktualne problemy” - Dom Wiedzy Warszawa listopad 2010r.
 12. Konferencja dyrektorów przedszkoli - Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w kontekście zmian w prawie oświatowym, przedszkola w sieci Szkół Promujących Zdrowie, awans zawodowy, kwalifikacje nauczycieli - Poznań luty 2011r.
 13. Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli „Rok szkolny 2010/2011 rokiem odkrywania talentów”
  - luty 2011r.
 14. Centrum Kompetencji Forum - Konferencja, warsztaty pt:„Planowanie pracy w roku szkolnym 2011/2012”, Poznań wrzesień 2011 r.
 15. Szkolenie „Rozwój zawodowy nauczyciela w aspekcie awansu zawodowego” - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, listopad 2011 r.
 16. Szkolenie „Drama - współczesna metoda edukacyjna w pracy dydaktyczno-wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym”, prowadzenie - edukator dramy mgr Sylwiana Firin-Gramowska, Prywatne Przedszkole Estetyczne Poznań, grudzień 2011 r.
 17. Ogólnopolska Konferencja „Jak nie zepsuć dzieciństwa? - Innowacje w pedagogice przedszkolnej”, Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu, marzec 2012 r.
 18. IV Wojewódzka Konferencja z cyklu: „Problemy dzieci i młodzieży” nt. Dzieci z choroba przewlekłą. Upowszechnienie wiedzy na temat chorób przewlekłych: cukrzycy, otyłości, choroby układu oddechowego i alergii, zaburzeń emocji i zachowań, przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci z chorobą przewlekłą. Kuratorium Oświaty Poznań, marzec 2012 r.
 19. I Ogólnopolski Kongres dla dyrektorów placówek niepublicznych - obowiązki dyrektora placówki niepublicznej w świetle ostatnich zmian w prawie, „Wychowanie estetyczne jako alternatywna forma w edukacji” - prowadzenie, Centrum kompetencji Forum, Warszawa 16 kwietnia 2012 roku
 20. Europejska Konferencja Specjalistyczna, Pierwsza konferencja międzynarodowa dla placówek oświatowych, Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju i edukacji dzieci. FEX – wspieranie funkcji wykonawczych-poprawa wyników w nauce i rozwój procesów emocjonalnych przez zabawę. Gdzie stół ma plecy? Więzi i nauka w grupach najmłodszych dzieci. Dzieci muszą być odważne!- Weinböhla k. Drezna 25.04.2012
 21. Konferencja „Dziecko wspólny projekt. Placówka-Rodzice-Poradnia. Integracja na rzecz najmłodszych.” – Akademia Bambino, Stowarzyszenie Rodziców TU, Moje Bambino, wrzesień 2012 r.
 22. Szkolenie „Dyrektor placówki niepublicznej jako pracodawca - obowiązki i uprawnienia” - Wydawnictwo FORUM, Poznań luty 2013r.
 23. Kurs pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym - Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego PAAB, Basic First Aid for Teachers CPR Adult - Child, Poznań sierpień 2013 r
 24. Obserwacje i inne metody ewaluacji, kontroli i wspomagania w nowym nadzorze pedagogicznym”, Oficyna MM, Poznań styczeń 2014 r.
 25. Obowiązkowa dokumentacja w przedszkolu niepublicznym 2014 - Forum Placówek Niepublicznych, Poznań marzec 2014 r.
 26. Szkolenie „Czy matematyka to tylko liczby, czyli jak uniknąć niechęci a podtrzymać radość rozwiązywania zadań”- prowadzenie Magdalena Banaszak, Poznań marzec 2016r.

Alina Adamska mgr Alina Adamska

Wicedyrektor przedszkola ul. Kosowska 42

Nauczyciel - logopeda dyplomowany

Nauczyciel metody Marii Montessori

 1. Medyczne Studium Zawodowe im. K. Marcinkowskiego, kierunek „Terapia zajęciowa”
 2. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych - studia magisterskie, kierunek „Pedagogika o specjalności opiekuńczo-wychowawczej”
 3. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska - studia podyplomowe, kierunek „Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna”
 4. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych - Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii- Logopeda dyplomowany
 5. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, studia podyplomowe w zakresie: Organizacji i Zarządzania „Menedżer w Oświacie”, lipiec 2012
 1. Medyczne Studium Zawodowe, warsztaty terapeutyczne, zakres „Pomoc rodzicom dzieci z trudnosciami wychowawczymi”
 2. Zakład Psychologii Rozwojowej UAM - warsztaty „Prawidlowości rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym”
 3. Warsztaty „Formy indywidualnej i grupowej pracy z dziećmi”
 4. Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”, Klucz do uczenia się w oparciu o teorię L. Wygotskiego
 5. Konferencja „Uczyć, żeby nauczyć” Skuteczne nauczanie - wizja a rzeczywistość edukacji elementarnej XXI w. - Didasko
 6. Warsztaty metodyczne „Farby, kredki, papier, bardzo lubią mnie - wyczarują wszystko to co chcę” - Polskie Towarzystwo Pedagogów i Animatorów „Klauza”
 7. Kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego, kurs uprawniający do prowadzenia zajęć w wychowaniu przedszkolnym, Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu
 8. Warsztat poświęcony metodzie Marii Montessori, Centrum Uśmiechu Dziecka Montessori
 9. Szkolenie pt. Diagnoza pedagogiczna dziecka 5-6 letniego - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poznań styczeń 2010r.
 10. Rozwijanie potencjału twórczego dziecka - trening modelującykompetencje w zakresie wykorzystywania aktywizujących metod pracy- Poznań luty 2010r.
 11. Warsztaty metodyczne Zabawy z chustą - Polskie Towarzystwo Pedagogów i Animatorów KLANZA - Poznań maj 2010 r.
 12. Szkolenie „Rozwój zawodowy nauczyciela w aspekcie awansu zawodowego” - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, listopad 2011 r.
 13. Szkolenie „Drama - współczesna metoda edukacyjna w pracy dydaktyczno-wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym”, prowadzenie - edukator dramy mgr Sylwiana Firin-Gramowska, Prywatne Przedszkole Estetyczne Poznań, grudzień 2011 r.
 14. Ogólnopolska Konferencja „Jak nie zepsuć dzieciństwa? - Innowacje w pedagogice przedszkolnej”, Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu, marzec 2012 r.
 15. I Ogólnopolski Kongres dla dyrektorów placówek niepublicznych - obowiązki dyrektora placówki niepublicznej w świetle ostatnich zmian w prawie, Centrum kompetencji Forum, Warszawa 16 kwietnia 2012 roku
 16. Europejska Konferencja Specjalistyczna, Pierwsza konferencja międzynarodowa dla placówek oświatowych, Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju i edukacji dzieci. FEX – wspieranie funkcji wykonawczych-poprawa wyników w nauce i rozwój procesów emocjonalnych przez zabawę. Gdzie stół ma plecy? Więzi i nauka w grupach najmłodszych dzieci. Dzieci muszą być odważne!- Weinböhla k. Drezna 25.04.2012
 17. Konferencja „Dziecko wspólny projekt. Placówka-Rodzice-Poradnia. Integracja na rzecz najmłodszych.” – Akademia Bambino, Stowarzyszenie Rodziców TU, Moje Bambino, wrzesień 2012 r.
 18. Kurs pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym- Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego PAAB, Basic First Aid for Teachers CPR Adult- Child, Poznań sierpień 2013 r
 19. V Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Przedszkoli „ Innowacyjne podejście do edukacji małego dziecka”- Instytut Raabe, Warszawa 16 maja 2014r.
 20. Szkolenie „Czy matematyka to tylko liczby, czyli jak uniknąć niechęci a podtrzymać radość rozwiązywania zadań”- prowadzenie Magdalena Banaszak, Poznań marzec 2016r.
 21. Warsztaty metodyczne „Wyprawka pierwszoklasisty - czyli w co należy wyposażyć przedszkolaka, by stał się uczniem” 4 marca 2015r.
 22. Szkolenie "Monitorowanie nowej podstawy programowej w przedszkolu", 28. 06.2016r., Poznań
 23. Szkolenie "Zadania placówki wobec zmian w prawie oświatowym oraz monitorowanie wdrażania podstawy programowej w przedszkolu 2017/2018" Poznań 24 sierpnia 2017r.

Hanna Krzyszkowiak mgr Hanna Krzyszkowiak

Wicedyrektor przedszkola ul. św. Michała 56

Nauczyciel dyplomowany, pedagog - terapeuta

 1. Studium Nauczycielskie w Poznaniu
 2. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
 3. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej
 4. Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań lipiec 2012 r.
 5. Akademia Dyrektorów Placówek Niepublicznych - kurs Forum Media Polska

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk. Metoda Dobrego Startu - kurs doskonalący
 2. Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk. Dysleksja rozwojowa - podstawy teoretyczne. Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
 3. Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk. Dysleksja rozwojowa - terapia dzieci młodszych
 4. Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk. Dysleksja rozwojowa - diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 5. Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk. Dysleksja Rozwojowa - terapia młodzieży
 6. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie i Polskie Towarzystwo Dysleksji w Sopocie. „Praca z uczniami z dysleksją” - konferencja
 7. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Polskie Towarzystwo Dysleksji. Ogólnopolska konferencja z udziałem gości zagranicznych „Metoda Dobrego Startu - 40 lat w edukacji, profilaktyce trudności szkolnych i terapii”
 8. Agencja Artystyczno - Edukacyjna KORART, Gdańsk. MANDALA
 9. Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona I i II stopnia
 10. Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu. Warsztaty w zakresie arteterapii
 11. Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Szkoleniowiec” w Poznaniu, Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy. „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej, uczestnictwo w konferencji, wygłoszenie referatu.
 12. Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej. Szkolenie w ramach programu INTEL - NAUCZANIE KU PRZYSZŁOŚCI
 13. Instytut Filologii Romańskiej UAM, Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym GRZEŚ, Poznań. „Wykorzystanie metody Kierowania Umysłem w nauce czytania dzieci niesłyszących” - warsztaty
 14. Wykłady dla pedagogów i psychologów szkolnych realizowane w ramach programu „Dziecko i świat za pan brat„
 15. ADHD - diagnoza, certyfikat
 16. Kurs ODN „Papierczaki - technika plastyczna moduł I”
 17. Kurs ODN „Inspirowanie dziecka do aktywności poprzez obraz, ruch i dźwięk - moduł I”
 18. Kurs ODN „Edukacja matematyczna dziecka w wieku od 3 do 6 lat”
 19. Centrum Szkoleniowe KLANZA, Poznań. „Świat gazet i nie tylko” - warsztat
 20. Centrum szkoleniowe KLANZA, Poznań. „Tańczyć każdy może! Integracyjne formy wybranych tańców towarzyskich”
 21. Centrum szkoleniowe KLANZA, Poznań. „Idzie jesień, idzie zima, a mnie nuda się nie trzyma” wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii
 22. Konferencja Wydawnictwa Edukacja Polska. „Nowe podstawy programowe dla wychowania przedszkolnego”
 23. Szkolenie „Rozwój zawodowy nauczyciela w aspekcie awansu zawodowego” - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, listopad 2011 r.
 24. Szkolenie „Drama - współczesna metoda edukacyjna w pracy dydaktyczno-wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym&rdquo, prowadzenie - edukator dramy mgr Sylwiana Firin-Gramowska, Prywatne Przedszkole Estetyczne Poznań, grudzień 2011 r.
 25. Ogólnopolska Konferencja z udziałem gości zagranicznych, Metoda Dobrego Startu - 40 lat w edukacji, profilaktyka trudności szkolnych i terapii, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk maj 2010 r.
 26. Kurs doskonalący, Dysleksja Rozwojowa - Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk 2011 r.
 27. Seminarium, Nauczyciel w roli opiekuna stażu, ODN w Poznaniu
 28. Warsztaty na temat ADHD dla pedagogów i psychologów szkolnych realizowanych w ramach programu „Dziecko i świat za pan brat”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Poznań maj 2011 r.
 29. Prowadzenie warsztatów doskonalących „Metoda Dobrego Startu w diagnozie i terapii dysleksji oraz działań terapeutycznych” - oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Obornikach, marzec 2012 r.
 30. Europejska Konferencja Specjalistyczna, Pierwsza konferencja międzynarodowa dla placówek oświatowych, Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju i edukacji dzieci. FEX – wspieranie funkcji wykonawczych-poprawa wyników w nauce i rozwój procesów emocjonalnych przez zabawę. Gdzie stół ma plecy? Więzi i nauka w grupach najmłodszych dzieci. Dzieci muszą być odważne!- Weinböhla k. Drezna 25.04.2012
 31. Seminarium, Podsumowanie stażu w procedurze awansu zawodowego - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, kwiecień 2012 r.
 32. Kurs pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym- Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego PAAB, Basic First Aid for Teachers CPR Adult- Child, Poznań sierpień 2013 r
 33. Obowiązkowa dokumentacja w przedszkolu niepublicznym 2014 - Forum Placówek Niepublicznych, Poznań marzec 2014 r.
 34. Centrum szkoleń EDUCO - Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne.
 35. Szkolenie „Metoda projektów w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” - Instytut Małego Dziecka im. A. Lindgren w Poznaniu.
 36. Szkolenie „Czy matematyka to tylko liczby, czyli jak uniknąć niechęci a podtrzymać radość rozwiązywania zadań”- prowadzenie Magdalena Banaszak, Poznań marzec 2016r.
 37. Szkolenie "Monitorowanie nowej podstawy programowej w przedszkolu", 28. 06.2016r., Poznań
 38. Szkolenie "Zadania placówki wobec zmian w prawie oświatowym oraz monitorowanie wdrażania podstawy programowej w przedszkolu 2017/2018" Poznań 24 sierpnia 2017r.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (1989 - 1992) Przedszkole nr 57 Poznań, nauczyciel.
 2. (1992 - 1996) Przedszkole nr 3 Murowana Goślina, nauczyciel.
 3. (od 1997) Prywatne Przedszkole Estetyczne Poznań, nauczyciel. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.

Anna Rożek mgr Anna Rożek

Nauczyciel

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunek: Pedagogika, Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Edukacja elementarna z terapią
 3. Konferencja naukowa na temat: „Obszary edukacyjnych wyzwań w pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym”
 4. Konferencja naukowa na temat: „Społeczne funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami rozwoju i zachowania - diagnoza - terapia”
 1. Członek Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Młodych Pedagogów - Terapeutów
 2. Szkolenie pt. „Klucz do uczenia się”, „Edukacja przez ruch”, „Rozpoznawanie i diagnozowanie AD/HD”
 3. Warsztaty pt. „Taniec dla Ciebie”, „Mnemotechniki w pracy z dziećmi i młodzieżą”
 4. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - Warsztaty metodyczne „Kolorowe plecionki”
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunek: Pedagogika, Doradztwo zawodowe i personalne
 6. Kurs kwalifikacyjny „Metoda Dobrego Startu” prof. dr hab. Marty Bogdanowicz w Gdańsku
 7. Warsztaty pt. „Praca z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym” Communication Design Group
 8. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - Warsztaty pt. „Podróże do krainy łagodności - proste techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi”
 9. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - Warsztaty metodyczne pt. „Prezenty na każdą okazję”
 10. Kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego, kurs uprawniający do prowadzenia zajęć w wychowaniu przedszkolnym, Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu
 11. Warsztat poświęcony metodzie Marii Montessori, Centrum Uśmiechu Dziecka Montessori
 12. Szkolenie pt. Diagnoza pedagogiczna dziecka 5-6 letniego - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poznań styczeń 2010r.
 13. Warsztaty metodyczne Zabawy z chustą - Polskie Towarzystwo Pedagogów i Animatorów KLANZA - Poznań maj 2010 r.
 14. Szkolenie „Nazywanie świata” - odimienna metoda nauki czytania- autorstwa dr Ireny Majchrzak- wrzesień 2010
 15. Szkolenie zorganizowane przez Mac Edukacja na temat: „Zabawa bawi, uczy, wychowuje” maj 2010
 16. prowadzenie zajęć MDS
 17. Szkolenie „Rozwój zawodowy nauczyciela w aspekcie awansu zawodowego” - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, listopad 2011 r.
 18. Kurs „Lepiej rozumieć dziecko oraz siebie w relacji z dzieckiem” Ośrodek Doskonalenia Nauczycieki, Poznań listopad 2011 r.
 19. Szkolenie „Drama - współczesna metoda edukacyjna w pracy dydaktyczno-wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym”, prowadzenie - edukator dramy mgr Sylwiana Firin-Gramowska, Prywatne Przedszkole Estetyczne Poznań, grudzień 2011 r.
 20. Szkolenie „Metoda projektów w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” -Instytut Małego Dziecka im.A. Lindgren w Poznaniu.
 21. warsztaty plastyczno-muzyczne: "Wiosenny ogród" zorganizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej "Muzylek Moni" Poznań, marzec 2015
 22. warsztaty muzyczno-taneczne : "Wiosenne nutki" zorganizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej "Muzylek Moni" Poznań, marzec 2015
 23. Szkolenie „Czy matematyka to tylko liczby, czyli jak uniknąć niechęci a podtrzymać radość rozwiązywania zadań”- prowadzenie Magdalena Banaszak, Poznań marzec 2016r.
 24. Warsztaty metodyczne „Wyprawka pierwszoklasisty - czyli w co należy wyposażyć przedszkolaka, by stał się uczniem” 4 marca 2015r.
 25. Warsztat szkoleniowy „ Senspoplastyka”, Pracownia Twórczej Edukacji i Rozwoju, Poznań luty 2017r.
 26. Szkolenie: "Terapia reki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia", w zakresie diagnoza, terapia masaż. Poznań 2018r.

Ewa Mańkowska mgr Ewa Mańkowska

Nauczyciel, logopeda dyplomowany

 1. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Pedagogika w zakresie logopedii (pedagog, logopeda dyplomowany)
 2. Wyższa Szkoła Humanistyki i Dziennikarstwa w Poznaniu, Wydział Humanistyczny, Studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego
 3. Warsztaty rehabilitacyjno-konsultacyjno-diagnostyczne na temat: „Ruch Rozwijający metodą Weroniki Sherborne”, Poradnictwo Psychologiczne, Europejskie Centrum Biznesu i Szkoleń w Bydgoszczy
 1. Kurs dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 2. Kurs języka migowego I stopnia dla pedagogów, UKW w Bydgoszczy
 3. I Logopedyczne Seminarium Naukowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy o charakterze warsztatowo-wykładowym, Zakład Pedagogiki Specjalnej UKW oraz Fundacja „Akademickie Centrum Pomocy Logopedycznej” w Bydgoszczy
 4. Cykl Szkoleń na temat: „Zastosowanie terapii behawioralnej w pracy z osobami z autyzmem”, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Bydgoszczy
 5. Seminarium edukacyjne na temat: „Sześcioletni uczeń - o dojrzałości szkolnej w sferze emocjonalnej, społecznej, poznawczej i fizycznej”, WSiP, Bydgoszcz
 6. Konferencja Wydawnictwa Edukacja Polska na temat: „101 pomysłów na klasę... czyli jak być supernauczycielem” , Bydgoszcz
 7. II Logopedyczne Seminarium Naukowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy o charakterze warsztatowo-wykładowym, Zakład Pedagogiki Specjalnej UKW oraz Fundacja „Akademickie Centrum Pomocy Logopedycznej” w Bydgoszczy
 8. Szkolenie na temat: „Diagnoza pedagogiczna dziecka 5-6 letniego”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 9. Warsztaty metodyczne „Zabawy z chustą”, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Poznań
 10. Szkolenie na temat: „Nazywanie świata - odimienna metoda nauki czytania - autorstwa dr Ireny Majchrzak”, Centrum Edukacyjne NAZYWANIE ŚWIATA, Poznań
 11. Szkolenie „Rozwój zawodowy nauczyciela w aspekcie awansu zawodowego” - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, listopad 2011 r.
 12. Szkolenie „Drama - współczesna metoda edukacyjna w pracy dydaktyczno-wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym”, prowadzenie - edukator dramy mgr Sylwiana Firin-Gramowska, Prywatne Przedszkole Estetyczne Poznań, grudzień 2011 r.
 13. Ogólnopolska Konferencja „Jak nie zepsuć dzieciństwa? - Innowacje w pedagogice przedszkolnej”, Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu, marzec 2012 r.
 14. Szkolenie „Metoda projektów w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” -Instytut Małego Dziecka im.A. Lindgren w Poznaniu.
 15. Szkolenie „Czy matematyka to tylko liczby, czyli jak uniknąć niechęci a podtrzymać radość rozwiązywania zadań” - prowadzenie Magdalena Banaszak, Poznań marzec 2016r.
 16. Warsztaty metodyczne „Wyprawka pierwszoklasisty - czyli w co należy wyposażyć przedszkolaka, by stał się uczniem” 4 marca 2015r.
 17. Edukacja z pasją, szkolenie „Skuteczne techniki motywowania ucznia do pracy”, Centrum Szkoleń Cognitus, kwiecień 2017r.

Anna Pietrzak mgr Anna Pietrzak

Nauczyciel przedszkole ul. św. Michała 56

 1. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, kierunek: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 2. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, kierunek: Edukacja elementarna z językiem angielskim
 3. Warsztat metodyczny „Lęk i emocje w ciele dziecka”
 4. Kurs trenerski „Nauczanie zintegrowane w systemie kształcenia i terapii Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej
 1. Warsztat szkoleniowy „Wzorce myślenia a emocje - emocje a uczenie się”
 2. Warsztat szkoleniowy „Stymulowanie rozwoju sensomotorycznego dzieci w wieku przedszkolnym”
 3. Warsztat szkoleniowy obejmujący podstawowe zabiegi ratujące życie, zorganizowany we współpracy Polskiego Zrzeszenia Ratowników Medycznych w Kaliszu
 4. Szkolenie z programu wychowania przedszkolnego „Klucz do uczenia się” zorganizowany przez Katedrę Pedagogiki Wyższej Szkoły Zawodowej „Kadry dla Europy”
 5. Warsztat „Mnemotechniki w pracy z dziećmi i młodzieżą”
 6. Szkolenie „Rozpoznawanie, diagnozowanie ADHD - metody pracy z dziećmi na terenie szkoły”
 7. Ukończenie kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 8. Warsztaty metodyczne Zabawy z chustą - Polskie Towarzystwo Pedagogów i Animatorów KLANZA - Poznań maj 2010 r.
 9. Szkolenie „Nazywanie świata - odmienna metoda nauki czytania autorstwa Ireny Majchrzak” zorganizowane przez Centrum Edukacyjne NAZYWANIE ŚWIATA
 10. Warsztat autorski „Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym” zorganizowanym i przygotowanym przez serwis ABCbaby.pl przy współpracy z dr Marią Molicką
 11. Udział w VI Kongresie systemu Edukacja przez ruch „Muzyka. Przestrzeń radości i rozwoju dziecka” zorganizowany przez Polskie Centrum Origami
 12. Kurs „Doskonalenie kompetencji metodycznych nauczyciela języków obcych w kontekście budowania poczucia własnej wartości ucznia” zorganizowany przez ODN w Poznaniu
 13. Praktyczne warsztaty metodyczno-psychologiczne „KAPELUSZE LEKTORA IV” zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE
 14. Szkolenie „Rozwój zawodowy nauczyciela w aspekcie awansu zawodowego” - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, listopad 2011 r.
 15. Szkolenie „Drama - współczesna metoda edukacyjna w pracy dydaktyczno-wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym”, prowadzenie - edukator dramy mgr Sylwiana Firin-Gramowska, Prywatne Przedszkole Estetyczne Poznań, grudzień 2011 r.
 16. Ogólnopolska Konferencja „Jak nie zepsuć dzieciństwa? - Innowacje w pedagogice przedszkolnej”, Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu, marzec 2012 r.
 17. Szkolenie „Czy matematyka to tylko liczby, czyli jak uniknąć niechęci a podtrzymać radość rozwiązywania zadań”- prowadzenie Magdalena Banaszak, Poznań marzec 2016r.

Kinga Hoffgunst mgr Kinga Hoffgunst

Nauczyciel przedszkole ul. św. Michała 56

 1. Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” w Poznaniu, studia licencjackie, kierunek Pedagogika, Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.
 2. Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna „Kadry dla Europy” w Poznaniu, studia magisterskie kierunek Pedagogika, Diagnoza i terapia pedagogiczna.

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk. Metoda Dobrego Startu - kurs doskonalący.
 2. Szkolenie „Metoda projektów w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” - Instytut Małego Dziecka im. A. Lindgren w Poznaniu.
 3. Szkolenie „Czy matematyka to tylko liczby, czyli jak uniknąć niechęci a podtrzymać radość rozwiązywania zadań”- prowadzenie Magdalena Banaszak, Poznań marzec 2016r.

Joanna Krymer mgr Joanna Krymer

Nauczyciel

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunek Pedagogika, Edukacja elementarna z terapią

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Szkolenie "Metoda projektów w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym" - Instytut Małego Dziecka im.A. Lindgren w Poznaniu
 2. Kurs Gordonowski: Improwizuję czyli Audiuję organizowany przez Fundację Kreatywnej Edukacji oraz Polskie Towarzystwo Edwina E. Gordona, Bydgoszcz
 3. Warsztaty metodyczne: Zabawy łatwe i przyjemne stymulujące mowę i poprawiające wymowę, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Poznań
 4. Warsztaty metodyczne: Pierwszaki na start! Jak ułatwić adaptację dzieci rozpoczynających naukę w szkole, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Poznań
 5. Warsztaty metodyczne: Metody integracyjne w pracy z grupą - wprowadzenie do pedagogiki zabawy, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Poznań
 6. Warsztaty metodyczne: "Idzie wiosna, idzie lato - czekaliśmy tylko na to!" Wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii "Edukacja przez ruch" Doroty Dziamskiej, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Poznań.
 7. Warsztaty metodyczne: Drama w przedszkolu, przedszkole w dramie; Poznań 2013
 8. Szkolenie "Aktywne słuchanie muzyki- metodą Batti Strauss", Poznań 2015 r.
 9. Szkolenie „Czy matematyka to tylko liczby, czyli jak uniknąć niechęci a podtrzymać radość rozwiązywania zadań”- prowadzenie Magdalena Banaszak, Poznań marzec 2016r.
 10. Warsztaty metodyczne „Wyprawka pierwszoklasisty - czyli w co należy wyposażyć przedszkolaka, by stał się uczniem” 4 marca 2015r.
 11. Kurs Pedagogiki Marii Montessori, Poznań listopad 2016r.
 12. Szkolenie z Metody Dobrego Startu, prowadzenie Ewa Jakacka, Poznań 2017r.
 13. Kurs I i II stopnia z zakresu "Diagnoza i Terapia Ręki", Poznań 2017r.

Weronika Winiarska mgr Weronika Winiarska

Nauczyciel przedszkole ul. św. Michała 56

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Praca socjalna.
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Resocjalizacja.
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Doradztwo zawodowe i personalne.
 4. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Studia Podyplomowe, kierunek: Wychowanie przedszkolne i Edukacja wczesnoszkolna.

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Kurs Metoda Marii Montessori cz. I i II organizowany przez Studium Doskonalenia Menadżerów Oświaty w Gnieźnie.
 2. Kurs wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży organizowany przez Towarzystwo Aktywnej Turystyki i Sportu.
 3. Szkolenie: Podstawy psychosomatyki dla pedagogów i psychologów organizowanym przez Instytut Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu.
 4. Warsztaty dotyczące umiejętności, komunikacji, stylów uczenia się oraz zastosowania technik dramy prowadzone przez prof. Georga Nelsona.
 5. Szkolenie: Autyzm – etiologia, epidemiologia, charakterystyka, prowadzone przez dr Anetę Wojciechowską – pracownika Zakładu Pedagogiki Specjalnej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 6. Udział w konferencji „Życie w pojedynkę w perspektywie indywidualnej i społecznej”, która odbyła się 23 kwietnia 2012 r. w Poznaniu.
 7. Udział w IV Poznańskim Forum Psychologicznym „Pełnienie ról rodzinnych i zawodowych jako kontekst rozwoju młodych dorosłych”, które odbyło się 5 marca 2012 r. w Poznaniu.
 8. Szkolenie „Czy matematyka to tylko liczby, czyli jak uniknąć niechęci a podtrzymać radość rozwiązywania zadań”- prowadzenie Magdalena Banaszak, Poznań marzec 2016r.

Paulina Michałowska mgr Paulina Michałowska

Nauczyciel przedszkole ul. św. Michała 56

 1. Collegium Da Vinci , kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
 2. Collegium Da Vinci , kierunek: Przygotowanie Pedagogiczne.
 3. Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Studia magisterskie - kierunek: Fizjoterapia, specjalność: : Fizjoterapia z gimnastyką korekcyjno- kompensacyjną.
 4. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji , Wydział Zdrowia Publicznego, Studia licencjackie- kierunek: Fizjoterapia.

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Certyfikat "Psychologia kontaktu z małym pacjentem - Fizjoterapia w pediatrii".
 2. Kurs „Podstawy Jogi Dla Dzieci cz .I”
 3. Kurs „Joga dla dzieci z elementami kinezjologii edukacyjnej cz. II”.
 4. Certyfikat uczestnictwa w warsztatach Komunikacja Alternatywna oraz Wspomagająca (AAC) w pracy z pacjentami o różnym stopniu niepełnosprawności.
 5. Wolontariuszka/masażystka w sekcji masażu i fizjoterapii podczas 9 POZNAŃ MARATON
 6. Szkolenie podstawowe w zakresie posługiwania się znakami manualnymi i graficznymi Programu MAKATON.
 7. Szkolenie „Czy matematyka to tylko liczby, czyli jak uniknąć niechęci a podtrzymać radość rozwiązywania zadań”- prowadzenie Magdalena Banaszak, Poznań marzec 2016r.

Marika Pruska mgr Marika Pruska

Nauczyciel przedszkole ul. św. Michała 56

 1. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 2. Collegium Da Vinci, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza: pedagogika małego dziecka

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Seminarium „Dzieci - wielkie wyzwanie. Jak zadbać o ich rozwój”:
  Małe dziecko i era komputera
  Rola dorosłego we wspieraniu rozwoju seksualnego małego dziecka
  Lelanie, kekanie czy seplenienie? Jak rozpoznawać wady wymowy u dzieci?
  Czym skorupka za młodu nasiąknie… nasze nawyki żywieniowe - czy dla dziecka są zdrowe?
  Wpływ mikroflory jelitowej i odżywiania na układ odpornościowy dzieci.

Karolina Kosidło mgr Karolina Kosidło

Nauczyciel rytmiki

 1. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Menedżer Kultury, studia podyplomowe
 2. Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki; specjalność Rytmika, studia drugiego stopnia - magisterskie
 3. Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki; specjalność Rytmika, studia pierwszego stopnia - licencjackie

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Śląski Teatr Tańca, XVIII Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej, Bytom;
 2. Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, Łódź, X Jubileuszowa Sesja Naukowa na temat: „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”;
 3. Śląski Teatr Tańca, XVIII Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej, Bytom; warsztaty taneczne m.in.: taniec współczesny, taniec klasyczny, teatr fizyczny;
 4. Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, Łódź, IX Sesja Naukowa na temat: „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”;
 5. Centrum Edukacji Artystycznej – Region Wielkopolski, I Międzyregionalna Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Rytmiki Szkół Muzycznych I i II Stopnia;
 6. Centrum Doskonalenia Nauczycieli ALMA, Poznań, szkolenie: Przejawy agresji w szkole i sposoby radzenia sobie z nią;
 7. Śląski Teatr Tańca, XVII Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej, Bytom; warsztaty taneczne m.in.: taniec współczesny, taniec klasyczny, teatr fizyczny;
 8. Śląski Teatr Tańca, XVI Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej, Bytom; warsztaty taneczne m.in.: technika modern, technika Labana, Body Mind Centering;
 9. Warsztat z muzykoterapii dziecięcej – moc muzyki; szkolenie zorganizowane przez MAC Edukacja, Poznań;
 10. Międzynarodowy Kongres Rytmiki, Instytut Jacques – Dalcroze; Genewa
 11. Seminarium z zakresu ekspresji muzyki – ekspresji ruchu; Centrum Edukacji Artystycznej, Poznań
 12. Europejska Konferencja Rytmikii; Staatliche Hochschule fϋr Musik, Trossingen
 13. Seminarium Emil Jaques – Dalcroze – muzyka w ruchu; Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Warszawa

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 1. Od 2011 – Prywatna Szkoła Podstawowa Gaudium et Studium - nauczyciel rytmiki, muzyki
 2. 2008/2012 Centrum Artystyczne „Iskierka” w Poznaniu – Nauczyciel rytmiki i tańca
 3. Od 2010 – Przedszkole Artystyczne Plastonutki – Klub PółNutki – zajęcia dla dzieci 2- letnich
 4. 2010/2012 Europejskie Przedszkole Językowe „ Figle – Migle” – Nauczyciel rytmiki
 5. 01.09. 2010 – 31.08. 2011 – Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im H. Wieniawskiego, nauczyciel stażysta - rytmika
 6. 2010/2011 Teatr Studio Castingowe MplusM – choreografia spektaklu HEY-OWANIE PROJEKT muzyczno-teatralny
 7. 2009/2010 współpraca z Teatrem Studio Castingowe MplusM, przygotowanie, reżyseria, układy ruchowe spektaklu „Nasycenie”. Prowadzenie zajęć z uczestniczkami warsztatów i choreografia spektaklu – Winda
 8. 1.09 – 30.09.2009 – zastępstwo w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. H. Wieniawskiego; nauczyciel rytmiki, klasa 3
 9. 2008/2010 Przedszkole im. Aniołów Stróżów w Poznaniu – nauczyciel rytmiki

Sybilla Sobczyk Sybilla Sobczyk

Nauczyciel tańca


Dominika Brodowiak mgr Dominika Brodowiak

Gimnastyka korekcyjna

Fizjoterapeutka, Instruktor Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej, Instruktor Jogi dla Dzieci

 1. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu; Kierunek: Fizjoterapia (tryb dzienny) studia licencjackie
 2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Kierunek: Fizjoterapia II stopnia (tryb dzienny) studia magisterskie
 3. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Kierunek: Gimnastyka korekcyjno – kompensacyja (studia podyplomowe)

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Kurs „Podstawy Jogi Dla Dzieci cz.I”, prowadzący dr R. Śleboda, dr P. Rąglewska
 2. Kurs „Joga dla dzieci z elementami kinezjologii edukacyjnej cz.II”, prowadzący dr R. Śleboda, dr P. Rąglewska
 3. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 4. Katedra i Klinika Rehabilitacji – Wolontariat (rehabilitacja pacjentów, opieka nad pacjentami)
 5. Kurs Masażu Klasycznego, prowadzący dr hab. J. Lewandowski, dr M. Majchrzycki
 6. Certyfikat ukończenia szkolenia, uzyskanie tytułu PFI BASIC INSTRUCTOR® (Professional Fitness Basic Instructor)
 7. Certyfikat ukończenia szkolenia, uzyskanie tytułu PFI STEP BASIC® (Professional Fitness Step Basic Instructor)
 8. Certyfikat ukończenia kursu podstawowego KINESIOLOGY TAPING
 9. Certyfikat "Psychologia kontaktu z małym pacjentem - Fijzoterapia w pediatrii"
 10. Certyfikat uczestnictwa w XXV Ogólnopolskim Sympozjum dla Lekarzy i Fizjoterapeutów
 11. Certyfikat uczestnictwa w II Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej
 12. Certfikat uczestnictwa w warsztatach Komunikacja Alternatywna oraz Wspomagająca (AAC) w pracy z pacjentami o różnym stopniu niepełnosprawności
 13. Wolontariuszka/masażystka w sekcji masażu i fizjoterapii podczas 9 POZNAŃ MARATON
 14. Centrum szkoleń EDUCO - Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne.

 
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
AKCEPTUJĘ