IMIĘ, NAZWISKOKWALIFIKACJE

Marlena Gulewicz mgr Marlena Gulewicz

Dyrektor

 1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy - kier. wychowanie muzyczne
 2. Podyplomowe Studia Menedżerów Oświaty w Kaliszu
 3. Zagraniczny staż kierowniczy w oświacie (Austria, Szwajcaria, Niemcy) „Zarządzanie placówką oświatową”
 4. Kurs kwalifikacyjny „Metoda Dobrego Startu” prof. dr hab. Marty Bogdanowicz w Gdańsku
 1. Ogólnopolska Konferencja „Problemy wczesnej edukacji muzycznej a rozwój dziecka” - „Rola muzyki w nauczaniu zintegrowanym” - Polskie Towarzystwo Edwina E. Gordona Instytut Edukacji Szkolnej, Akademia Bydgoska - prowadzenie
 2. Kurs szkoleniowy „Organizacja kancelarii w oświacie” Poznań
 3. Kurs szkoleniowy „Zarządzanie i kierowanie placówką oświatową w Unii Europejskiej” Warszawa
 4. Seminarium „Tworzenie systemu jakości w edukacji i procedury jej mierzenia”, Poznań
 5. II EUROPEJSKA KONFERENCJA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI „PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - ZAPOWIEDŹ ZMIAN” LUTY 2008 r.
 6. Nadzwyczajny Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2007/2008 pt. „Małe Dziecko - Wielka Zmiana” - Warszawa 12 września 2008r.
 7. PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU - „ALTERNETYWNE FORMY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ”, PROWADZENIE KONFERENCJI
 8. Konferencja pt. Nowe podstawy programowe dla wychowania przedszkolnego - 2009 r. Wydawnictwo Edukacja Polska
 9. Szkolenie pt. Diagnoza pedagogiczna dziecka 5-6 letniego - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poznań styczeń 2010r.
 10. Rozwijanie potencjału twórczego dziecka - trening modelującykompetencje w zakresie wykorzystywania aktywizujących metod pracy - Poznań luty 2010 r.
 11. II Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli „Przedszkole 2010/2011 - najnowsze zmiany i aktualne problemy” - Dom Wiedzy Warszawa listopad 2010r.
 12. Konferencja dyrektorów przedszkoli - Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w kontekście zmian w prawie oświatowym, przedszkola w sieci Szkół Promujących Zdrowie, awans zawodowy, kwalifikacje nauczycieli - Poznań luty 2011r.
 13. Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli „Rok szkolny 2010/2011 rokiem odkrywania talentów”
  - luty 2011r.
 14. Centrum Kompetencji Forum - Konferencja, warsztaty pt:„Planowanie pracy w roku szkolnym 2011/2012”, Poznań wrzesień 2011 r.
 15. Szkolenie „Rozwój zawodowy nauczyciela w aspekcie awansu zawodowego” - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, listopad 2011 r.
 16. Szkolenie „Drama - współczesna metoda edukacyjna w pracy dydaktyczno-wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym”, prowadzenie - edukator dramy mgr Sylwiana Firin-Gramowska, Prywatne Przedszkole Estetyczne Poznań, grudzień 2011 r.
 17. Ogólnopolska Konferencja „Jak nie zepsuć dzieciństwa? - Innowacje w pedagogice przedszkolnej”, Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu, marzec 2012 r.
 18. IV Wojewódzka Konferencja z cyklu: „Problemy dzieci i młodzieży” nt. Dzieci z choroba przewlekłą. Upowszechnienie wiedzy na temat chorób przewlekłych: cukrzycy, otyłości, choroby układu oddechowego i alergii, zaburzeń emocji i zachowań, przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci z chorobą przewlekłą. Kuratorium Oświaty Poznań, marzec 2012 r.
 19. I Ogólnopolski Kongres dla dyrektorów placówek niepublicznych - obowiązki dyrektora placówki niepublicznej w świetle ostatnich zmian w prawie, „Wychowanie estetyczne jako alternatywna forma w edukacji” - prowadzenie, Centrum kompetencji Forum, Warszawa 16 kwietnia 2012 roku
 20. Europejska Konferencja Specjalistyczna, Pierwsza konferencja międzynarodowa dla placówek oświatowych, Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju i edukacji dzieci. FEX – wspieranie funkcji wykonawczych-poprawa wyników w nauce i rozwój procesów emocjonalnych przez zabawę. Gdzie stół ma plecy? Więzi i nauka w grupach najmłodszych dzieci. Dzieci muszą być odważne!- Weinböhla k. Drezna 25.04.2012
 21. Konferencja „Dziecko wspólny projekt. Placówka-Rodzice-Poradnia. Integracja na rzecz najmłodszych.” – Akademia Bambino, Stowarzyszenie Rodziców TU, Moje Bambino, wrzesień 2012 r.
 22. Szkolenie „Dyrektor placówki niepublicznej jako pracodawca - obowiązki i uprawnienia” - Wydawnictwo FORUM, Poznań luty 2013r.
 23. Kurs pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym - Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego PAAB, Basic First Aid for Teachers CPR Adult - Child, Poznań sierpień 2013 r
 24. Obserwacje i inne metody ewaluacji, kontroli i wspomagania w nowym nadzorze pedagogicznym”, Oficyna MM, Poznań styczeń 2014 r.
 25. Obowiązkowa dokumentacja w przedszkolu niepublicznym 2014 - Forum Placówek Niepublicznych, Poznań marzec 2014 r.
 26. Szkolenie „Czy matematyka to tylko liczby, czyli jak uniknąć niechęci a podtrzymać radość rozwiązywania zadań”- prowadzenie Magdalena Banaszak, Poznań marzec 2016r.
 27. Szkolenie „Efektywne zarządzanie jednostką oświatową, jak wykorzystać prawo do zarządzania szkołą lub przedszkolem”, Warszawa październik 2018r.
 28. Szkolenie „Zmiany, jakie wprowadza Ustawa z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO w pracy z danymi osobowymi w placówce oświatowej”, prowadzenie Jarosław Bartkowiak, Pharos, Poznań, luty 2019r.
 29. Szkolenie „Ewaluacja zewnętrzna i wykorzystanie jej wyników do podejmowania działań”, Warszawa, Eko-tur, Instytut kształcenia, listopad 2019 r.
 30. Szkolenie „Bezpieczeństwo w edukacji zdalnej”, online, kwiecień 2020r.
 31. Szkolenie „Samokontrola czy samoregulacja? Metoda SELF-REG w pracy nauczyciela przedszkolnego, czyli jak radzić sobie z napięciem i emocjami swoimi i dziecka w sytuacjach trudnych - Moduł 1”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.
 32. Szkolenie „System zasad i konsekwencji, metody pozwalające skutecznie powstrzymać niewłaściwe zachowanie dzieci”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.
 33. Szkolenie „Efektywne zarządzanie zespołem i budowanie zespołu kadry kierowniczej placówki oświatowej”, GES, Poznań wrzesień 2020r.

Alina Adamska mgr Alina Adamska

Wicedyrektor przedszkola ul. Kosowska 42

Nauczyciel - logopeda dyplomowany

Nauczyciel metody Marii Montessori

 1. Medyczne Studium Zawodowe im. K. Marcinkowskiego, kierunek „Terapia zajęciowa”
 2. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych - studia magisterskie, kierunek „Pedagogika o specjalności opiekuńczo-wychowawczej”
 3. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska - studia podyplomowe, kierunek „Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna”
 4. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych - Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii- Logopeda dyplomowany
 5. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, studia podyplomowe w zakresie: Organizacji i Zarządzania „Menedżer w Oświacie”, lipiec 2012
 1. Medyczne Studium Zawodowe, warsztaty terapeutyczne, zakres „Pomoc rodzicom dzieci z trudnosciami wychowawczymi”
 2. Zakład Psychologii Rozwojowej UAM - warsztaty „Prawidlowości rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym”
 3. Warsztaty „Formy indywidualnej i grupowej pracy z dziećmi”
 4. Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”, Klucz do uczenia się w oparciu o teorię L. Wygotskiego
 5. Konferencja „Uczyć, żeby nauczyć” Skuteczne nauczanie - wizja a rzeczywistość edukacji elementarnej XXI w. - Didasko
 6. Warsztaty metodyczne „Farby, kredki, papier, bardzo lubią mnie - wyczarują wszystko to co chcę” - Polskie Towarzystwo Pedagogów i Animatorów „Klauza”
 7. Kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego, kurs uprawniający do prowadzenia zajęć w wychowaniu przedszkolnym, Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu
 8. Warsztat poświęcony metodzie Marii Montessori, Centrum Uśmiechu Dziecka Montessori
 9. Szkolenie pt. Diagnoza pedagogiczna dziecka 5-6 letniego - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poznań styczeń 2010r.
 10. Rozwijanie potencjału twórczego dziecka - trening modelującykompetencje w zakresie wykorzystywania aktywizujących metod pracy- Poznań luty 2010r.
 11. Warsztaty metodyczne Zabawy z chustą - Polskie Towarzystwo Pedagogów i Animatorów KLANZA - Poznań maj 2010 r.
 12. Szkolenie „Rozwój zawodowy nauczyciela w aspekcie awansu zawodowego” - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, listopad 2011 r.
 13. Szkolenie „Drama - współczesna metoda edukacyjna w pracy dydaktyczno-wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym”, prowadzenie - edukator dramy mgr Sylwiana Firin-Gramowska, Prywatne Przedszkole Estetyczne Poznań, grudzień 2011 r.
 14. Ogólnopolska Konferencja „Jak nie zepsuć dzieciństwa? - Innowacje w pedagogice przedszkolnej”, Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu, marzec 2012 r.
 15. I Ogólnopolski Kongres dla dyrektorów placówek niepublicznych - obowiązki dyrektora placówki niepublicznej w świetle ostatnich zmian w prawie, Centrum kompetencji Forum, Warszawa 16 kwietnia 2012 roku
 16. Europejska Konferencja Specjalistyczna, Pierwsza konferencja międzynarodowa dla placówek oświatowych, Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju i edukacji dzieci. FEX – wspieranie funkcji wykonawczych-poprawa wyników w nauce i rozwój procesów emocjonalnych przez zabawę. Gdzie stół ma plecy? Więzi i nauka w grupach najmłodszych dzieci. Dzieci muszą być odważne!- Weinböhla k. Drezna 25.04.2012
 17. Konferencja „Dziecko wspólny projekt. Placówka-Rodzice-Poradnia. Integracja na rzecz najmłodszych.” – Akademia Bambino, Stowarzyszenie Rodziców TU, Moje Bambino, wrzesień 2012 r.
 18. Kurs pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym- Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego PAAB, Basic First Aid for Teachers CPR Adult- Child, Poznań sierpień 2013 r
 19. V Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Przedszkoli „ Innowacyjne podejście do edukacji małego dziecka”- Instytut Raabe, Warszawa 16 maja 2014r.
 20. Szkolenie „Czy matematyka to tylko liczby, czyli jak uniknąć niechęci a podtrzymać radość rozwiązywania zadań”- prowadzenie Magdalena Banaszak, Poznań marzec 2016r.
 21. Warsztaty metodyczne „Wyprawka pierwszoklasisty - czyli w co należy wyposażyć przedszkolaka, by stał się uczniem” 4 marca 2015r.
 22. Szkolenie "Monitorowanie nowej podstawy programowej w przedszkolu", 28. 06.2016r., Poznań
 23. Szkolenie "Zadania placówki wobec zmian w prawie oświatowym oraz monitorowanie wdrażania podstawy programowej w przedszkolu 2017/2018" Poznań 24 sierpnia 2017r.
 24. Szkolenie „Zmiany, jakie wprowadza Ustawa z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO w pracy z danymi osobowymi w placówce oświatowej”, prowadzenie Jarosław Bartkowiak, Pharos, Poznań, luty 2019r.
 25. Szkolenie „Samokontrola czy samoregulacja? Metoda SELF-REG w pracy nauczyciela przedszkolnego, czyli jak radzić sobie z napięciem i emocjami swoimi i dziecka w sytuacjach trudnych - Moduł 1”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.
 26. Szkolenie „System zasad i konsekwencji, metody pozwalające skutecznie powstrzymać niewłaściwe zachowanie dzieci”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.

Hanna Krzyszkowiak mgr Hanna Krzyszkowiak

Wicedyrektor przedszkola ul. św. Michała 56

Nauczyciel dyplomowany, pedagog - terapeuta

 1. Studium Nauczycielskie w Poznaniu
 2. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
 3. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej
 4. Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań lipiec 2012 r.
 5. Akademia Dyrektorów Placówek Niepublicznych - kurs Forum Media Polska

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk. Metoda Dobrego Startu - kurs doskonalący
 2. Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk. Dysleksja rozwojowa - podstawy teoretyczne. Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
 3. Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk. Dysleksja rozwojowa - terapia dzieci młodszych
 4. Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk. Dysleksja rozwojowa - diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 5. Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk. Dysleksja Rozwojowa - terapia młodzieży
 6. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie i Polskie Towarzystwo Dysleksji w Sopocie. „Praca z uczniami z dysleksją” - konferencja
 7. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Polskie Towarzystwo Dysleksji. Ogólnopolska konferencja z udziałem gości zagranicznych „Metoda Dobrego Startu - 40 lat w edukacji, profilaktyce trudności szkolnych i terapii”
 8. Agencja Artystyczno - Edukacyjna KORART, Gdańsk. MANDALA
 9. Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona I i II stopnia
 10. Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu. Warsztaty w zakresie arteterapii
 11. Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Szkoleniowiec” w Poznaniu, Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy. „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej, uczestnictwo w konferencji, wygłoszenie referatu.
 12. Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej. Szkolenie w ramach programu INTEL - NAUCZANIE KU PRZYSZŁOŚCI
 13. Instytut Filologii Romańskiej UAM, Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym GRZEŚ, Poznań. „Wykorzystanie metody Kierowania Umysłem w nauce czytania dzieci niesłyszących” - warsztaty
 14. Wykłady dla pedagogów i psychologów szkolnych realizowane w ramach programu „Dziecko i świat za pan brat„
 15. ADHD - diagnoza, certyfikat
 16. Kurs ODN „Papierczaki - technika plastyczna moduł I”
 17. Kurs ODN „Inspirowanie dziecka do aktywności poprzez obraz, ruch i dźwięk - moduł I”
 18. Kurs ODN „Edukacja matematyczna dziecka w wieku od 3 do 6 lat”
 19. Centrum Szkoleniowe KLANZA, Poznań. „Świat gazet i nie tylko” - warsztat
 20. Centrum szkoleniowe KLANZA, Poznań. „Tańczyć każdy może! Integracyjne formy wybranych tańców towarzyskich”
 21. Centrum szkoleniowe KLANZA, Poznań. „Idzie jesień, idzie zima, a mnie nuda się nie trzyma” wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii
 22. Konferencja Wydawnictwa Edukacja Polska. „Nowe podstawy programowe dla wychowania przedszkolnego”
 23. Szkolenie „Rozwój zawodowy nauczyciela w aspekcie awansu zawodowego” - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, listopad 2011 r.
 24. Szkolenie „Drama - współczesna metoda edukacyjna w pracy dydaktyczno-wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym&rdquo, prowadzenie - edukator dramy mgr Sylwiana Firin-Gramowska, Prywatne Przedszkole Estetyczne Poznań, grudzień 2011 r.
 25. Ogólnopolska Konferencja z udziałem gości zagranicznych, Metoda Dobrego Startu - 40 lat w edukacji, profilaktyka trudności szkolnych i terapii, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk maj 2010 r.
 26. Kurs doskonalący, Dysleksja Rozwojowa - Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk 2011 r.
 27. Seminarium, Nauczyciel w roli opiekuna stażu, ODN w Poznaniu
 28. Warsztaty na temat ADHD dla pedagogów i psychologów szkolnych realizowanych w ramach programu „Dziecko i świat za pan brat”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Poznań maj 2011 r.
 29. Prowadzenie warsztatów doskonalących „Metoda Dobrego Startu w diagnozie i terapii dysleksji oraz działań terapeutycznych” - oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Obornikach, marzec 2012 r.
 30. Europejska Konferencja Specjalistyczna, Pierwsza konferencja międzynarodowa dla placówek oświatowych, Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju i edukacji dzieci. FEX – wspieranie funkcji wykonawczych-poprawa wyników w nauce i rozwój procesów emocjonalnych przez zabawę. Gdzie stół ma plecy? Więzi i nauka w grupach najmłodszych dzieci. Dzieci muszą być odważne!- Weinböhla k. Drezna 25.04.2012
 31. Seminarium, Podsumowanie stażu w procedurze awansu zawodowego - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, kwiecień 2012 r.
 32. Kurs pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym- Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego PAAB, Basic First Aid for Teachers CPR Adult- Child, Poznań sierpień 2013 r
 33. Obowiązkowa dokumentacja w przedszkolu niepublicznym 2014 - Forum Placówek Niepublicznych, Poznań marzec 2014 r.
 34. Centrum szkoleń EDUCO - Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne.
 35. Szkolenie „Metoda projektów w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” - Instytut Małego Dziecka im. A. Lindgren w Poznaniu.
 36. Szkolenie „Czy matematyka to tylko liczby, czyli jak uniknąć niechęci a podtrzymać radość rozwiązywania zadań”- prowadzenie Magdalena Banaszak, Poznań marzec 2016r.
 37. Szkolenie "Monitorowanie nowej podstawy programowej w przedszkolu", 28. 06.2016r., Poznań
 38. Szkolenie "Zadania placówki wobec zmian w prawie oświatowym oraz monitorowanie wdrażania podstawy programowej w przedszkolu 2017/2018" Poznań 24 sierpnia 2017r.
 39. Szkolenie „Zmiany, jakie wprowadza Ustawa z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO w pracy z danymi osobowymi w placówce oświatowej”, prowadzenie Jarosław Bartkowiak, Pharos, Poznań, luty 2019r.
 40. Szkolenie „Samokontrola czy samoregulacja? Metoda SELF-REG w pracy nauczyciela przedszkolnego, czyli jak radzić sobie z napięciem i emocjami swoimi i dziecka w sytuacjach trudnych - Moduł 1”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.
 41. Szkolenie „System zasad i konsekwencji, metody pozwalające skutecznie powstrzymać niewłaściwe zachowanie dzieci”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (1989 - 1992) Przedszkole nr 57 Poznań, nauczyciel.
 2. (1992 - 1996) Przedszkole nr 3 Murowana Goślina, nauczyciel.
 3. (od 1997) Prywatne Przedszkole Estetyczne Poznań, nauczyciel. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.

Anna Rożek mgr Anna Rożek

Nauczyciel

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunek: Pedagogika, Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Edukacja elementarna z terapią
 3. Konferencja naukowa na temat: „Obszary edukacyjnych wyzwań w pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym”
 4. Konferencja naukowa na temat: „Społeczne funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami rozwoju i zachowania - diagnoza - terapia”
 1. Członek Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Młodych Pedagogów - Terapeutów
 2. Szkolenie pt. „Klucz do uczenia się”, „Edukacja przez ruch”, „Rozpoznawanie i diagnozowanie AD/HD”
 3. Warsztaty pt. „Taniec dla Ciebie”, „Mnemotechniki w pracy z dziećmi i młodzieżą”
 4. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - Warsztaty metodyczne „Kolorowe plecionki”
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunek: Pedagogika, Doradztwo zawodowe i personalne
 6. Kurs kwalifikacyjny „Metoda Dobrego Startu” prof. dr hab. Marty Bogdanowicz w Gdańsku
 7. Warsztaty pt. „Praca z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym” Communication Design Group
 8. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - Warsztaty pt. „Podróże do krainy łagodności - proste techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi”
 9. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - Warsztaty metodyczne pt. „Prezenty na każdą okazję”
 10. Kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego, kurs uprawniający do prowadzenia zajęć w wychowaniu przedszkolnym, Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu
 11. Warsztat poświęcony metodzie Marii Montessori, Centrum Uśmiechu Dziecka Montessori
 12. Szkolenie pt. Diagnoza pedagogiczna dziecka 5-6 letniego - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poznań styczeń 2010r.
 13. Warsztaty metodyczne Zabawy z chustą - Polskie Towarzystwo Pedagogów i Animatorów KLANZA - Poznań maj 2010 r.
 14. Szkolenie „Nazywanie świata” - odimienna metoda nauki czytania- autorstwa dr Ireny Majchrzak- wrzesień 2010
 15. Szkolenie zorganizowane przez Mac Edukacja na temat: „Zabawa bawi, uczy, wychowuje” maj 2010
 16. prowadzenie zajęć MDS
 17. Szkolenie „Rozwój zawodowy nauczyciela w aspekcie awansu zawodowego” - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, listopad 2011 r.
 18. Kurs „Lepiej rozumieć dziecko oraz siebie w relacji z dzieckiem” Ośrodek Doskonalenia Nauczycieki, Poznań listopad 2011 r.
 19. Szkolenie „Drama - współczesna metoda edukacyjna w pracy dydaktyczno-wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym”, prowadzenie - edukator dramy mgr Sylwiana Firin-Gramowska, Prywatne Przedszkole Estetyczne Poznań, grudzień 2011 r.
 20. Szkolenie „Metoda projektów w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” -Instytut Małego Dziecka im.A. Lindgren w Poznaniu.
 21. warsztaty plastyczno-muzyczne: "Wiosenny ogród" zorganizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej "Muzylek Moni" Poznań, marzec 2015
 22. warsztaty muzyczno-taneczne : "Wiosenne nutki" zorganizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej "Muzylek Moni" Poznań, marzec 2015
 23. Szkolenie „Czy matematyka to tylko liczby, czyli jak uniknąć niechęci a podtrzymać radość rozwiązywania zadań”- prowadzenie Magdalena Banaszak, Poznań marzec 2016r.
 24. Warsztaty metodyczne „Wyprawka pierwszoklasisty - czyli w co należy wyposażyć przedszkolaka, by stał się uczniem” 4 marca 2015r.
 25. Warsztat szkoleniowy „ Senspoplastyka”, Pracownia Twórczej Edukacji i Rozwoju, Poznań luty 2017r.
 26. Szkolenie: "Terapia reki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia", w zakresie diagnoza, terapia masaż. Poznań 2018r.
 27. Szkolenie „Samokontrola czy samoregulacja? Metoda SELF-REG w pracy nauczyciela przedszkolnego, czyli jak radzić sobie z napięciem i emocjami swoimi i dziecka w sytuacjach trudnych - Moduł 1”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.
 28. Szkolenie „System zasad i konsekwencji, metody pozwalające skutecznie powstrzymać niewłaściwe zachowanie dzieci”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.

Ewa Mańkowska mgr Ewa Mańkowska

Nauczyciel, logopeda dyplomowany

 1. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Pedagogika w zakresie logopedii (pedagog, logopeda dyplomowany)
 2. Wyższa Szkoła Humanistyki i Dziennikarstwa w Poznaniu, Wydział Humanistyczny, Studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego
 3. Warsztaty rehabilitacyjno-konsultacyjno-diagnostyczne na temat: „Ruch Rozwijający metodą Weroniki Sherborne”, Poradnictwo Psychologiczne, Europejskie Centrum Biznesu i Szkoleń w Bydgoszczy
 1. Kurs dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 2. Kurs języka migowego I stopnia dla pedagogów, UKW w Bydgoszczy
 3. I Logopedyczne Seminarium Naukowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy o charakterze warsztatowo-wykładowym, Zakład Pedagogiki Specjalnej UKW oraz Fundacja „Akademickie Centrum Pomocy Logopedycznej” w Bydgoszczy
 4. Cykl Szkoleń na temat: „Zastosowanie terapii behawioralnej w pracy z osobami z autyzmem”, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Bydgoszczy
 5. Seminarium edukacyjne na temat: „Sześcioletni uczeń - o dojrzałości szkolnej w sferze emocjonalnej, społecznej, poznawczej i fizycznej”, WSiP, Bydgoszcz
 6. Konferencja Wydawnictwa Edukacja Polska na temat: „101 pomysłów na klasę... czyli jak być supernauczycielem” , Bydgoszcz
 7. II Logopedyczne Seminarium Naukowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy o charakterze warsztatowo-wykładowym, Zakład Pedagogiki Specjalnej UKW oraz Fundacja „Akademickie Centrum Pomocy Logopedycznej” w Bydgoszczy
 8. Szkolenie na temat: „Diagnoza pedagogiczna dziecka 5-6 letniego”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 9. Warsztaty metodyczne „Zabawy z chustą”, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Poznań
 10. Szkolenie na temat: „Nazywanie świata - odimienna metoda nauki czytania - autorstwa dr Ireny Majchrzak”, Centrum Edukacyjne NAZYWANIE ŚWIATA, Poznań
 11. Szkolenie „Rozwój zawodowy nauczyciela w aspekcie awansu zawodowego” - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, listopad 2011 r.
 12. Szkolenie „Drama - współczesna metoda edukacyjna w pracy dydaktyczno-wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym”, prowadzenie - edukator dramy mgr Sylwiana Firin-Gramowska, Prywatne Przedszkole Estetyczne Poznań, grudzień 2011 r.
 13. Ogólnopolska Konferencja „Jak nie zepsuć dzieciństwa? - Innowacje w pedagogice przedszkolnej”, Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu, marzec 2012 r.
 14. Szkolenie „Metoda projektów w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” -Instytut Małego Dziecka im.A. Lindgren w Poznaniu.
 15. Szkolenie „Czy matematyka to tylko liczby, czyli jak uniknąć niechęci a podtrzymać radość rozwiązywania zadań” - prowadzenie Magdalena Banaszak, Poznań marzec 2016r.
 16. Warsztaty metodyczne „Wyprawka pierwszoklasisty - czyli w co należy wyposażyć przedszkolaka, by stał się uczniem” 4 marca 2015r.
 17. Edukacja z pasją, szkolenie „Skuteczne techniki motywowania ucznia do pracy”, Centrum Szkoleń Cognitus, kwiecień 2017r.
 18. Szkolenie „Samokontrola czy samoregulacja? Metoda SELF-REG w pracy nauczyciela przedszkolnego, czyli jak radzić sobie z napięciem i emocjami swoimi i dziecka w sytuacjach trudnych - Moduł 1”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.
 19. Szkolenie „System zasad i konsekwencji, metody pozwalające skutecznie powstrzymać niewłaściwe zachowanie dzieci”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.

Anna Pietrzak mgr Anna Pietrzak

Nauczyciel przedszkole ul. św. Michała 56

 1. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, kierunek: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 2. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, kierunek: Edukacja elementarna z językiem angielskim
 3. Warsztat metodyczny „Lęk i emocje w ciele dziecka”
 4. Kurs trenerski „Nauczanie zintegrowane w systemie kształcenia i terapii Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej
 1. Warsztat szkoleniowy „Wzorce myślenia a emocje - emocje a uczenie się”
 2. Warsztat szkoleniowy „Stymulowanie rozwoju sensomotorycznego dzieci w wieku przedszkolnym”
 3. Warsztat szkoleniowy obejmujący podstawowe zabiegi ratujące życie, zorganizowany we współpracy Polskiego Zrzeszenia Ratowników Medycznych w Kaliszu
 4. Szkolenie z programu wychowania przedszkolnego „Klucz do uczenia się” zorganizowany przez Katedrę Pedagogiki Wyższej Szkoły Zawodowej „Kadry dla Europy”
 5. Warsztat „Mnemotechniki w pracy z dziećmi i młodzieżą”
 6. Szkolenie „Rozpoznawanie, diagnozowanie ADHD - metody pracy z dziećmi na terenie szkoły”
 7. Ukończenie kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 8. Warsztaty metodyczne Zabawy z chustą - Polskie Towarzystwo Pedagogów i Animatorów KLANZA - Poznań maj 2010 r.
 9. Szkolenie „Nazywanie świata - odmienna metoda nauki czytania autorstwa Ireny Majchrzak” zorganizowane przez Centrum Edukacyjne NAZYWANIE ŚWIATA
 10. Warsztat autorski „Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym” zorganizowanym i przygotowanym przez serwis ABCbaby.pl przy współpracy z dr Marią Molicką
 11. Udział w VI Kongresie systemu Edukacja przez ruch „Muzyka. Przestrzeń radości i rozwoju dziecka” zorganizowany przez Polskie Centrum Origami
 12. Kurs „Doskonalenie kompetencji metodycznych nauczyciela języków obcych w kontekście budowania poczucia własnej wartości ucznia” zorganizowany przez ODN w Poznaniu
 13. Praktyczne warsztaty metodyczno-psychologiczne „KAPELUSZE LEKTORA IV” zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE
 14. Szkolenie „Rozwój zawodowy nauczyciela w aspekcie awansu zawodowego” - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, listopad 2011 r.
 15. Szkolenie „Drama - współczesna metoda edukacyjna w pracy dydaktyczno-wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym”, prowadzenie - edukator dramy mgr Sylwiana Firin-Gramowska, Prywatne Przedszkole Estetyczne Poznań, grudzień 2011 r.
 16. Ogólnopolska Konferencja „Jak nie zepsuć dzieciństwa? - Innowacje w pedagogice przedszkolnej”, Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu, marzec 2012 r.
 17. Szkolenie „Czy matematyka to tylko liczby, czyli jak uniknąć niechęci a podtrzymać radość rozwiązywania zadań”- prowadzenie Magdalena Banaszak, Poznań marzec 2016r.
 18. Szkolenie "Logopedyczne vademecum nauczyciela" - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, październik 2018
 19. Warsztat metodyczny "Rymowanki, przerywniki, wyliczanki i wierszyki" - Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu, listopad 2018
 20. Warsztat "Multimedia w nauczaniu języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym" - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, luty 2019
 21. Warsztat metodyczny "Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy - wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu" - Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu, wrzesień 2019
 22. Warsztat metodyczny "Maluchy rosną nie tylko wiosną - wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu" - Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu, listopad 2019
 23. Szkolenie „Samokontrola czy samoregulacja? Metoda SELF-REG w pracy nauczyciela przedszkolnego, czyli jak radzić sobie z napięciem i emocjami swoimi i dziecka w sytuacjach trudnych - Moduł 1”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.
 24. Szkolenie „System zasad i konsekwencji, metody pozwalające skutecznie powstrzymać niewłaściwe zachowanie dzieci”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.

Kinga Hoffgunst mgr Kinga Hoffgunst

Nauczyciel przedszkole ul. św. Michała 56

 1. Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” w Poznaniu, studia licencjackie, kierunek Pedagogika, Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.
 2. Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna „Kadry dla Europy” w Poznaniu, studia magisterskie kierunek Pedagogika, Diagnoza i terapia pedagogiczna.

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk. Metoda Dobrego Startu - kurs doskonalący.
 2. Szkolenie „Metoda projektów w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” - Instytut Małego Dziecka im. A. Lindgren w Poznaniu.
 3. Szkolenie „Czy matematyka to tylko liczby, czyli jak uniknąć niechęci a podtrzymać radość rozwiązywania zadań”- prowadzenie Magdalena Banaszak, Poznań marzec 2016r.
 4. Szkolenie „Samokontrola czy samoregulacja? Metoda SELF-REG w pracy nauczyciela przedszkolnego, czyli jak radzić sobie z napięciem i emocjami swoimi i dziecka w sytuacjach trudnych - Moduł 1”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.
 5. Szkolenie „System zasad i konsekwencji, metody pozwalające skutecznie powstrzymać niewłaściwe zachowanie dzieci”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.

Joanna Krymer mgr Joanna Krymer

Nauczyciel

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunek Pedagogika, Edukacja elementarna z terapią

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Szkolenie "Metoda projektów w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym" - Instytut Małego Dziecka im.A. Lindgren w Poznaniu
 2. Kurs Gordonowski: Improwizuję czyli Audiuję organizowany przez Fundację Kreatywnej Edukacji oraz Polskie Towarzystwo Edwina E. Gordona, Bydgoszcz
 3. Warsztaty metodyczne: Zabawy łatwe i przyjemne stymulujące mowę i poprawiające wymowę, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Poznań
 4. Warsztaty metodyczne: Pierwszaki na start! Jak ułatwić adaptację dzieci rozpoczynających naukę w szkole, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Poznań
 5. Warsztaty metodyczne: Metody integracyjne w pracy z grupą - wprowadzenie do pedagogiki zabawy, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Poznań
 6. Warsztaty metodyczne: "Idzie wiosna, idzie lato - czekaliśmy tylko na to!" Wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii "Edukacja przez ruch" Doroty Dziamskiej, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Poznań.
 7. Warsztaty metodyczne: Drama w przedszkolu, przedszkole w dramie; Poznań 2013
 8. Szkolenie "Aktywne słuchanie muzyki- metodą Batti Strauss", Poznań 2015 r.
 9. Szkolenie „Czy matematyka to tylko liczby, czyli jak uniknąć niechęci a podtrzymać radość rozwiązywania zadań”- prowadzenie Magdalena Banaszak, Poznań marzec 2016r.
 10. Warsztaty metodyczne „Wyprawka pierwszoklasisty - czyli w co należy wyposażyć przedszkolaka, by stał się uczniem” 4 marca 2015r.
 11. Kurs Pedagogiki Marii Montessori, Poznań listopad 2016r.
 12. Szkolenie z Metody Dobrego Startu, prowadzenie Ewa Jakacka, Poznań 2017r.
 13. Kurs I i II stopnia z zakresu "Diagnoza i Terapia Ręki", Poznań 2017r.
 14. Szkolenie „Samokontrola czy samoregulacja? Metoda SELF-REG w pracy nauczyciela przedszkolnego, czyli jak radzić sobie z napięciem i emocjami swoimi i dziecka w sytuacjach trudnych - Moduł 1”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.
 15. Szkolenie „System zasad i konsekwencji, metody pozwalające skutecznie powstrzymać niewłaściwe zachowanie dzieci”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.

Weronika Winiarska mgr Weronika Winiarska

Nauczyciel przedszkole ul. św. Michała 56

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Praca socjalna.
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Resocjalizacja.
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Doradztwo zawodowe i personalne.
 4. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Studia Podyplomowe, kierunek: Wychowanie przedszkolne i Edukacja wczesnoszkolna.
 5. Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła w Poznaniu Uni - Terra - Integracja Sensoryczna - w trakcie (październik 2019 - kwiecień 2021)

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Kurs Metoda Marii Montessori cz. I i II organizowany przez Studium Doskonalenia Menadżerów Oświaty w Gnieźnie.
 2. Kurs wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży organizowany przez Towarzystwo Aktywnej Turystyki i Sportu.
 3. Szkolenie: Podstawy psychosomatyki dla pedagogów i psychologów organizowanym przez Instytut Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu.
 4. Warsztaty dotyczące umiejętności, komunikacji, stylów uczenia się oraz zastosowania technik dramy prowadzone przez prof. Georga Nelsona.
 5. Szkolenie: Autyzm – etiologia, epidemiologia, charakterystyka, prowadzone przez dr Anetę Wojciechowską – pracownika Zakładu Pedagogiki Specjalnej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 6. Udział w konferencji „Życie w pojedynkę w perspektywie indywidualnej i społecznej”, która odbyła się 23 kwietnia 2012 r. w Poznaniu.
 7. Udział w IV Poznańskim Forum Psychologicznym „Pełnienie ról rodzinnych i zawodowych jako kontekst rozwoju młodych dorosłych”, które odbyło się 5 marca 2012 r. w Poznaniu.
 8. Szkolenie „Czy matematyka to tylko liczby, czyli jak uniknąć niechęci a podtrzymać radość rozwiązywania zadań”- prowadzenie Magdalena Banaszak, Poznań marzec 2016r.
 9. Szkolenie „Samokontrola czy samoregulacja? Metoda SELF-REG w pracy nauczyciela przedszkolnego, czyli jak radzić sobie z napięciem i emocjami swoimi i dziecka w sytuacjach trudnych - Moduł 1”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.
 10. Szkolenie „System zasad i konsekwencji, metody pozwalające skutecznie powstrzymać niewłaściwe zachowanie dzieci”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.
 11. kurs e-learningowy "Radosne przedszkole" w wymiarze 55 godzin zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego, 21.09.2015 - 21.12.2015
 12. kurs e-learningowy "Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej" w wymiarze 35 godzin prowadzony przez Studium Prawa Europejskiego, 14.01.2016 - 29.02.2016
 13. kurs "Logopedyczne vademecum nauczyciela" zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, 22.10.2018
 14. kurs "Inspiracje muzyczne z wykorzystaniem metody Batti Strauss zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, 23.02.2019
 15. kurs "Matematyczne doświadczenia przedszkolaków" zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, 13.03.2019

Paulina Michałowska mgr Paulina Michałowska

Nauczyciel przedszkole ul. św. Michała 56

 1. Collegium Da Vinci, Studia podyplomowe, Kierunek: Logopedia
 2. Collegium Da Vinci , kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
 3. Collegium Da Vinci , kierunek: Przygotowanie Pedagogiczne.
 4. Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Studia magisterskie - kierunek: Fizjoterapia, specjalność: : Fizjoterapia z gimnastyką korekcyjno- kompensacyjną.
 5. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji , Wydział Zdrowia Publicznego, Studia licencjackie- kierunek: Fizjoterapia.

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Certyfikat "Psychologia kontaktu z małym pacjentem - Fizjoterapia w pediatrii".
 2. Kurs „Podstawy Jogi Dla Dzieci cz .I”
 3. Kurs „Joga dla dzieci z elementami kinezjologii edukacyjnej cz. II”.
 4. Certyfikat uczestnictwa w warsztatach Komunikacja Alternatywna oraz Wspomagająca (AAC) w pracy z pacjentami o różnym stopniu niepełnosprawności.
 5. Wolontariuszka/masażystka w sekcji masażu i fizjoterapii podczas 9 POZNAŃ MARATON
 6. Szkolenie podstawowe w zakresie posługiwania się znakami manualnymi i graficznymi Programu MAKATON.
 7. Szkolenie „Czy matematyka to tylko liczby, czyli jak uniknąć niechęci a podtrzymać radość rozwiązywania zadań”- prowadzenie Magdalena Banaszak, Poznań marzec 2016r.
 8. Warsztaty w ramach akcji edukacyjnej „WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ, WIEM”, prowadzonych przez psychologa Dorotę Zawadzką, „Rozwój inteligencji emocjonalnej u dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)” , Poznań październik 2017r.
 9. Kurs„ Logopedyczne vademecum nauczyciela” zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poznań październik 2017r.
 10. Szkolenie oraz zdobycie uprawnień (Certyfikat) do wykorzystania testu KARTY OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA- KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia, maj 2019r.
 11. Szkolenie „ Terapia sygmatyzmu międzyzębowego” organizowane przez PSPN Anna Balewska, Poznań grudzień 2019r.
 12. Szkolenie „ Terapia sygmatyzmu bocznego” organizowane przez PSPN Anna Balewska, Poznań grudzień 2019r.
 13. Szkolenie „Samokontrola czy samoregulacja? Metoda SELF-REG w pracy nauczyciela przedszkolnego, czyli jak radzić sobie z napięciem i emocjami swoimi i dziecka w sytuacjach trudnych - Moduł 1”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.
 14. Szkolenie „System zasad i konsekwencji, metody pozwalające skutecznie powstrzymać niewłaściwe zachowanie dzieci”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.

Marika Pruska mgr Marika Pruska

Nauczyciel przedszkole ul. św. Michała 56

 1. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 2. Collegium Da Vinci, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza: pedagogika małego dziecka

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Seminarium „Dzieci - wielkie wyzwanie. Jak zadbać o ich rozwój”:
  Małe dziecko i era komputera
  Rola dorosłego we wspieraniu rozwoju seksualnego małego dziecka
  Lelanie, kekanie czy seplenienie? Jak rozpoznawać wady wymowy u dzieci?
  Czym skorupka za młodu nasiąknie… nasze nawyki żywieniowe - czy dla dziecka są zdrowe?
  Wpływ mikroflory jelitowej i odżywiania na układ odpornościowy dzieci.

Małgorzata Ławecka mgr Małgorzata Ławecka

Nauczyciel

 1. Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii i Prawa, kierunek: psychologia, specjalność: psychologia dziecka
 2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji, Wydział Nauk Prawnych i Społecznych, kierunek: pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Szkolenie „Samokontrola czy samoregulacja? Metoda SELF-REG w pracy nauczyciela przedszkolnego, czyli jak radzić sobie z napięciem i emocjami swoimi i dziecka w sytuacjach trudnych - Moduł 1”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.
 2. Szkolenie „System zasad i konsekwencji, metody pozwalające skutecznie powstrzymać niewłaściwe zachowanie dzieci”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.

Patrycja Wyrwa lic. Patrycja Wyrwa

Nauczyciel

 1. Dyplom ukończenia studiów stacjonarnych licencjackich Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im.Mieszka I w Poznaniu na kierunku Pedagogika w specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Ukończenie kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 2. Dyplom potwierdzający udział w projekcie pedagogicznym "Bajki psychoedukacyjne" dla dzieci
 3. Centrum szkoleniowe KLANZA Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach metodycznych: Maluchy rosną nie tylko wiosną. Wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu
 4. Szkolenie „Samokontrola czy samoregulacja? Metoda SELF-REG w pracy nauczyciela przedszkolnego, czyli jak radzić sobie z napięciem i emocjami swoimi i dziecka w sytuacjach trudnych - Moduł 1”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.
 5. Szkolenie „System zasad i konsekwencji, metody pozwalające skutecznie powstrzymać niewłaściwe zachowanie dzieci”, prowadzenie mgr Tomasz Babiarz, Poznań wrzesień 2020r.

Karolina Galant mgr Karolina Galant

Nauczyciel rytmiki

 1. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Menedżer Kultury, studia podyplomowe
 2. Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki; specjalność Rytmika, studia drugiego stopnia - magisterskie
 3. Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki; specjalność Rytmika, studia pierwszego stopnia - licencjackie

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Śląski Teatr Tańca, XVIII Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej, Bytom;
 2. Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, Łódź, X Jubileuszowa Sesja Naukowa na temat: „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”;
 3. Śląski Teatr Tańca, XVIII Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej, Bytom; warsztaty taneczne m.in.: taniec współczesny, taniec klasyczny, teatr fizyczny;
 4. Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, Łódź, IX Sesja Naukowa na temat: „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”;
 5. Centrum Edukacji Artystycznej – Region Wielkopolski, I Międzyregionalna Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Rytmiki Szkół Muzycznych I i II Stopnia;
 6. Centrum Doskonalenia Nauczycieli ALMA, Poznań, szkolenie: Przejawy agresji w szkole i sposoby radzenia sobie z nią;
 7. Śląski Teatr Tańca, XVII Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej, Bytom; warsztaty taneczne m.in.: taniec współczesny, taniec klasyczny, teatr fizyczny;
 8. Śląski Teatr Tańca, XVI Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej, Bytom; warsztaty taneczne m.in.: technika modern, technika Labana, Body Mind Centering;
 9. Warsztat z muzykoterapii dziecięcej – moc muzyki; szkolenie zorganizowane przez MAC Edukacja, Poznań;
 10. Międzynarodowy Kongres Rytmiki, Instytut Jacques – Dalcroze; Genewa
 11. Seminarium z zakresu ekspresji muzyki – ekspresji ruchu; Centrum Edukacji Artystycznej, Poznań
 12. Europejska Konferencja Rytmikii; Staatliche Hochschule fϋr Musik, Trossingen
 13. Seminarium Emil Jaques – Dalcroze – muzyka w ruchu; Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Warszawa

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 1. Od 2011 – Prywatna Szkoła Podstawowa Gaudium et Studium - nauczyciel rytmiki, muzyki
 2. 2008/2012 Centrum Artystyczne „Iskierka” w Poznaniu – Nauczyciel rytmiki i tańca
 3. Od 2010 – Przedszkole Artystyczne Plastonutki – Klub PółNutki – zajęcia dla dzieci 2- letnich
 4. 2010/2012 Europejskie Przedszkole Językowe „ Figle – Migle” – Nauczyciel rytmiki
 5. 01.09. 2010 – 31.08. 2011 – Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im H. Wieniawskiego, nauczyciel stażysta - rytmika
 6. 2010/2011 Teatr Studio Castingowe MplusM – choreografia spektaklu HEY-OWANIE PROJEKT muzyczno-teatralny
 7. 2009/2010 współpraca z Teatrem Studio Castingowe MplusM, przygotowanie, reżyseria, układy ruchowe spektaklu „Nasycenie”. Prowadzenie zajęć z uczestniczkami warsztatów i choreografia spektaklu – Winda
 8. 1.09 – 30.09.2009 – zastępstwo w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. H. Wieniawskiego; nauczyciel rytmiki, klasa 3
 9. 2008/2010 Przedszkole im. Aniołów Stróżów w Poznaniu – nauczyciel rytmiki

Sybilla Sobczyk mgr Sybilla Sobczyk-Gulewicz

nauczyciel tańca / wokalu

 1. Uniwersytet SWPS w Poznaniu, kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalizacja: reklama i public relations;
 2. Dolnośląska Szkoła Wyższa, kierunek: pedagogika, specjalizacja: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna;
 3. Wrocławska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, II stopień, klasa wokalna prof. Marka Bałaty

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. Instruktor wokalny w zespole dziecięcym „Kontra-Mix” we Wrocławiu (2010-2013),
 2. Instruktor wokalny w zespole „New Voice” w Poznaniu (2015-2017),
 3. Nauczyciel emisji głosu oraz warsztatów wokalnych z elementami musicalu w Prywatnej Szkole Podstawowej Gaudium et Studium w Poznaniu (od 2015)

Dominika Brodowiak mgr Dominika Brodowiak

Gimnastyka korekcyjna

Fizjoterapeutka, Instruktor Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej, Instruktor Jogi dla Dzieci

 1. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu; Kierunek: Fizjoterapia (tryb dzienny) studia licencjackie
 2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Kierunek: Fizjoterapia II stopnia (tryb dzienny) studia magisterskie
 3. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Kierunek: Gimnastyka korekcyjno – kompensacyja (studia podyplomowe)

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Kurs „Podstawy Jogi Dla Dzieci cz.I”, prowadzący dr R. Śleboda, dr P. Rąglewska
 2. Kurs „Joga dla dzieci z elementami kinezjologii edukacyjnej cz.II”, prowadzący dr R. Śleboda, dr P. Rąglewska
 3. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 4. Katedra i Klinika Rehabilitacji – Wolontariat (rehabilitacja pacjentów, opieka nad pacjentami)
 5. Kurs Masażu Klasycznego, prowadzący dr hab. J. Lewandowski, dr M. Majchrzycki
 6. Certyfikat ukończenia szkolenia, uzyskanie tytułu PFI BASIC INSTRUCTOR® (Professional Fitness Basic Instructor)
 7. Certyfikat ukończenia szkolenia, uzyskanie tytułu PFI STEP BASIC® (Professional Fitness Step Basic Instructor)
 8. Certyfikat ukończenia kursu podstawowego KINESIOLOGY TAPING
 9. Certyfikat "Psychologia kontaktu z małym pacjentem - Fijzoterapia w pediatrii"
 10. Certyfikat uczestnictwa w XXV Ogólnopolskim Sympozjum dla Lekarzy i Fizjoterapeutów
 11. Certyfikat uczestnictwa w II Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej
 12. Certfikat uczestnictwa w warsztatach Komunikacja Alternatywna oraz Wspomagająca (AAC) w pracy z pacjentami o różnym stopniu niepełnosprawności
 13. Wolontariuszka/masażystka w sekcji masażu i fizjoterapii podczas 9 POZNAŃ MARATON
 14. Centrum szkoleń EDUCO - Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne.

Eddie Kangara mgr Eddie Kangara

Native speaker języka angielskiego

 1. Ukończył kurs pedagogiczny na Uniwersytecie Nairobi
 2. Absolwentem Politechniki Poznańskiej

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Uczestniczył w kursie Leonardo English i Teddy Eddy w Polsce. Jego pasja to rozbudzanie ciekawości świata poprzez obcowanie z językiem angielskim.

 
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
AKCEPTUJĘ