top of page
Prywatne Przedszkola
Gaudium et Studium
w Poznaniu
IMG_0059-2.jpg

"

Przedszkola Gaudium et Studium to połączenie

naszych autorskich programów z cenionymi metodami wychowawczymi.

 

 

Koncepcja pracy przedszkola została oparta na autorskim programie estetycznym. Program nauczania i wychowania estetycznego to przede wszystkim nowoczesna forma nauczania, która poprzez wyrabianie wrażliwości na wartości estetyczne w muzyce, przyrodzie i sztuce, oraz rozwijanie różnorodnych form twórczości i ekspresji muzycznej, plastycznej i słownej pozwala właściwie stymulować rozwój dziecka. 

Zapewniamy dzieciom odpowiednie warunki, bezpieczeństwo oraz możliwości gwarantujące rozwój wyjątkowych umiejętności i cech 

potrzebnych w życiu. 

Ważne linki organizacyjne

Organizacja

Zajęcia dodatkowe

Kontakt

Metody, projekty i programy edukacyjne

GeS_przedszkole_poznan_987.webp

Program

Powszechnej Dwujęzyczności

Zasadniczym celem Programu jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej
(0-6) tak, żeby angielski nigdy nie stał się dla nich językiem obcym.
W ten sposób właśnie dziecko naturalnie - czyli na tych samych zasadach jak pierwszy - nabywa drugi język. Dwujęzyczność to cel, który rozumiemy zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej.

KORZYŚCI Dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie. Bilingwizm m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć (semantyczną i epizodyczną), pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, rozwija zdolności analityczne i empatyczne.

METODA Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

swmichala-przedszkole_ges_428.webp
przedszkole_gaudium-Kosowska-97.webp

Program Wychowania Estetycznego

Poza codziennymi twórczymi zajęciami (dwa razy w tygodniu rytmika, umuzykalnianie, taniec, teatr, plastyka), dzieci mają kontakt ze sztuką podczas Święta Plastyki, kiedy pod kierunkiem artysty plastyka tworzą wspólne dzieła, Święta Muzyki, kiedy koncertują dla nas zaproszeni goście, Święta Teatru, kiedy aktorzy prowadzą warsztaty.

 

Coroczne spektakle przygotowywane przez dzieci na zakończenie roku szkolnego, a wystawiane w prawdziwym teatrze pozwalają zaobserwować, jak radośnie przebiega u nich proces tworzenia. Dzieci są nie tylko widzami, ale przede wszystkim twórcami - aktorami, muzykami, tancerzami. Odbioru sztuki uczą się także w czasie wielu wypraw do poznańskich teatrów, sal koncertowych, kin.

Wychowanie przez estetykę uczy:

przedszkole-gaudium_2635.webp

Sala
doświadczania

Zapraszamy do naszej sali
doświadczania świata:

nowoczesne  wyposażenie
 i pomoce pozwalające zoptymalizować  pracę dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, dziećmi ze spektrum autyzmu, a także dzieci, których rozwój przebiega harmonijnie. Atrakcyjne oraz profesjonalne wyposażenie sprawia, że dzieci wielozmysłowo poznają świat, mogą się wyciszyć i ćwiczyć oraz rozwijać małą
i dużą motorykę. Stworzenie dla dzieci tak komfortowych warunków do rozwoju jest dla nas priorytetem.

Metoda
Marii Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu”, to zdanie stało się główną myślą koncepcji wychowania Marii Montessori. Twórczyni zależało na wspieraniu i udzielaniu pomocy wychowawczej w indywidualnym rozwoju, rezultatem czego dziecko a potem dorosły człowiek miał być osobą samodzielną, aktywną, odpowiedzialną, tolerancyjną, przejawiającą inicjatywę, o wyraźnie wypracowanych postawach prospołecznych i proekologicznych.

 

Punktem centralnym teorii pedagogicznej Marii Montessori jest samo dziecko i jego rozwój w najkorzystniejszych wychowawczo warunkach. Pedagogika Marii Montessori jest skierowana na dziecko wraz z jego potrzebami, na jego spontaniczność, aktywność, samodzielność oraz dążenie do niezależności od dorosłych.

GeS_przedszkole_poznan_5667.webp

GAUDIUM ET STUDIUM

To miejsce, które pokocha każde dziecko. To równocześnie radość, zabawa
ze zdobytej wiedzy i umiejętności.

Zapisz się na newsletter

Dziękujemy, Twój adres został dodany do listy :)